Vanlige spørsmål

Likewize program, Trade-In for Business, gir bedrifter mulighet til å få penger for sine nåværende enheter.
Alle bedrifter som er registrerte i merverdiavgiftsregisteret.
iPhoner, iPader, smarttelefoner og Mac-produkter kan byttes inn gjennom Trade-In for Business. Se listen over kvalifiserte enheter på nettsiden for mer informasjon om kvalifiserte enheter.
Innbytteprosessen gjennom Trade-In for Business er en rask prosess hvor du kan få tilbakebetalt restverdien for enhetene dine. Prosessen er ment å være rask, og du kan følge transaksjonen(e) hele veien gjennom en sikker konto i Trade-In for Business-portalen. Den fullstendige behandlingstiden avhenger av en rekke faktorer, men betalingen behandles innen 30 dager fra mottatt faktura.
Bare kvalifiserte enheter aksepteres som en del av Trade-In for Business programmet. Du finner en liste over kvalifiserte enheter i portalen Trade-In for Business.
Hvis enheten din ikke står på listen, er du dessverre ikke kvalifisert for Trade-In for Business programmet.
Trade-In for Business er en resirkuleringstjeneste for større kvanta, så du må bytte inn minst ti enheter (iPhone/iPad/smarttelefon) eller fem Macer i hver transaksjon. Hvis du vil bytte inn færre enheter, kan du bruke Apple Renew-programmet i Apple Retail eller på nettet.
Nei, det er ingen øvre grense for antall enheter som kan byttes inn. Likewize kan håndtere store mengder innbyttede enheter.
Likewize tar ikke imot enheter som ikke fungerer. Hvis vi mottar en enhet som er identifisert som ikke-fungerende, blir den gjenvunnet eller returnert til deg, avhengig av hva du ønsker.
Likewize tar ikke imot produkter som har gjennomgått uautoriserte reparasjoner og/eller modifikasjoner.
For iPhone, iPad smarttelefoner og Mac holder det å sende inn bare enheten.
Fjern alle SIM- og minnekort (SD-kort) før du sender enheten(e) til Likewize. Vi kan dessverre ikke returnere SIM- og minnekort (SD-kort) som har blitt sendt til oss. De blir destruert og kastet på en trygg, sikker og miljøvennlig måte.
Påse at Finn enheten-låsen er slått av før innbyttet.
Slik slår du av Finn iPhone/iPad: Gå til Innstillinger > iCloud, og slå av Finn iPhone/iPad. Ved behov finner du mer informasjon her: https://support.apple.com/kb/PH19302?locale=no_NO&viewlocale=no_NO  Slik slår du av Finn enheten: Velg Apple-meny > Systemvalg, klikk på iCloud og fjern haken foran Finn Mac. Ved behov finner du mer informasjon om hvordan du slår av Finn enheten for Mac her: https://support.apple.com/no-no/HT201065. Hvis du trenger mer hjelp, kan du kontakte kundeveilederne våre på e-postadressen: AppletradeinforBusiness.NO@Likewize.com
Ja, alle låser må slås av på enheten før den sendes til Likewize. Vi anbefaler å gjenopprette fabrikkinnstillingene på enheten, noe som også vil slette alle personlige opplysninger. Påse at du sikkerhetskopierer dataene dine før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene på enheten.
Vi anbefaler at du sletter all data fra enheten før innbyttet. Påse at du sikkerhetskopierer dataene dine før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene på enheten. Vi kan ikke returnere data som ikke er slettet fra enheten før innbyttet. Det er ditt ansvar å slette data fra enheten. Hvis du ikke sletter data fra enheten, samtykker du i å frita Likewize fra alle krav, tap eller skader med hensyn til bruken av dine personopplysninger eller ditt SIM-kort/minnekort (SD-kort). Eventuelle SIM- eller minnekort (SD-kort) som Likewize UK mottar, kan ikke returneres og vil bli destruert.
Slik sletter du alt personlig innhold og alle personlige innstillinger for godt: For iPhone/iPad, gå til Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk deretter på Slett alt innhold og alle innstillinger. Ytterligere support finnes her: https://support.apple.com/no-no/HT201351. For Mac-enheter må du slette alt personlig innhold fra enheten. Ytterligere support finnes her: https://support.apple.com/no-no/HT201065. For enheter som ikke har iOS: Velg meny > Innstillinger > Sikkerhetskopier og Nullstill > Gjenopprett fabrikkdata > Slett alt
Likewize sletter all data fra enheter vi mottar. Likewize forstår at datasikkerhet og sikker sletting av data er viktig, og vi har forpliktet oss til sikker håndtering av all data. Likewize bruker den nyeste versjonen av Blancco Certified Data Destruction Tool. Blanccos verktøy for sletting av data er i samsvar med de aller høyeste standarder for sikker sletting av data, som bestemt av styrende organer over hele verden, og er fullt ut i overenstemmelse med forskriftene.
Be om bekreftelse på sletting av dataene dine ved å kontakte kundeveilederene våre på e-postadressen: AppletradeinforBusiness.NO@Likewize.com.
Det opprinnelige tilbudet er en indikasjon på enhetens verdi og kan endres etter inspeksjon av enheten. Den endelige verdivurderingen er underlagt kvalitets- og kvalifiseringsinspeksjon hos Likewize.
Når du har lagt inn en bestilling og kontoen din er opprettet, kan du be om at fraktemballasje leveres til adressen der du vil at enheten skal hentes. Dette gjør du gjennom nettportalen Trade-In for Business. Når fraktemballasjen er mottatt, kan du pakke ned enheten(e). Kontroller at de(n) stemmer overens med enheten(e) beskrevet i tilbudet. Når enheten(e) er klar(e) for henting, ber du om henting gjennom Trade-In for Business-portalen.
Når du har mottatt fraktemballasjen, må du påse at enhetene du pakker ned, stemmer overens med enhetene beskrevet i tilbudet. Deaktiver Finn iPhone/iPad/Mac på alle enhetene. Hvis du trenger hjelp til å deaktivere funksjonen, kan du lese i Apples supporthåndbøker (https://support.apple.com/kb/PH19302?viewlocale=no_NO&locale=no_NO) eller kontakte din Apple Business-kontakt. Slett all data fra alle enheter, ta ut alle SIM-kort fra alle enheter, ta ut alle minnekort fra alle enheter (bare for enheter uten iOS), påse at alle optiske stasjoner og porter er tomme (bare for Mac) og pakk ned alle enheter i fraktemballasjen du har fått tilsendt. Husk å legge med alt tilbehør (for eksempel lader, tastatur eller mus til Mac). Når enheten er klar for utsending, ber du om henting. Når du har bedt om henting, blir enheten hentet i løpet av én til to virkedager.
Hvis du har bedt om fraktemballasje og ikke mottatt den, må du kontakte kundeveilederne våre på følgende e-postadresse: AppletradeinforBusiness.NO@Likewize.com.
Hvis du har behov for mer fraktemballasje, må du kontakte kundeveilederne våre på følgende e-postadresse: AppletradeinforBusiness.NO@Likewize.com.
Hvis enheten ikke ble hentet, må du avtale et nytt hentetidspunkt med kundeveilederne våre på denne e-postadressen: AppletradeinforBusiness.NO@Likewize.com for å avtale ny henting.
Vi ber om bedriftsinformasjon og -dokumenter for å kunne klargjøre kundekontoen din og betalingen.
Alle enheter sjekkes for å se om de er mistet, blokkert eller stjålet. Hvis enheten identifiseres med registreringsstatus mistet, blokkert eller stjålet, kontakter Likewize deg for å informere om den registrerte statusen. Hvis enheten din er registrert som mistet eller stjålet, varsles vedkommende myndigheter. Hvis enheten er registrert som mistet eller stjålet ved en feil, kan du kontakte kundeveilederne våre via e-post på e-postadressen: AppletradeinforBusiness.NO@Likewize.com. Vi vil fortelle deg hva du kan gjøre for å fjerne enheten fra registeret. (Se vilkårene for Trade-In for Business for ytterligere informasjon)
Under inspeksjon av enheten kan vi ha funnet én eller flere feil med enheten/enhetene som har ført til en redusert verdivurdering. Vi gir tilbakemeldinger og, så langt det er mulig, bilder av feilen(e).
Hvis du ikke ønsker å gjennomføre innbyttet, kan du avslå det endelige tilbudet. Alle enheter returneres kostnadsfritt innen fem til syv dager etter at tilbudet ble avslått. Hvis du ønsker ytterligere hjelp eller informasjon, ta kontakt med kundeveilederene våre på e-postadressen: AppletradeinforBusiness.NO@Likewize.com.
Det opprinnelige tilbudet er gyldig i 21 dager. Kunden må registrere seg og akseptere tilbudet innen 21 dager for at det skal være gyldig.
Hvis det har gått mer enn 21 dager siden du la inn bestillingen og tilbudet ditt er utløpt, kan du legge inn en ny bestilling. Verdiene kan variere over tid.
Du vil motta en melding med informasjon om den inspiserte verdien, og du har 21 dager på deg til å godkjenne eller avslå det reviderte tilbudet.
Så lenge det er kvalifiserte enheter, vil du motta en vurdering av enhetenes verdi så snart vi har inspisert dem. Du har 21 dager på deg til å godkjenne eller avslå tilbudet.
Etter at du har godkjent den endelige verdivurderingen, gjennomfører vi betalingen via bankoverføring til den registrerte bankkontoen. Betalingen gjennomføres innen 30 dager etter godkjent/mottatt faktura.
Du kan se statusen for innbyttet ditt ved å logge deg på kontoen din i nettportalen Trade-In for Business. Hvis du ønsker ytterligere hjelp eller informasjon, ta kontakt med kundeveilederene våre på e-postadressen: AppletradeinforBusiness.NO@Likewize.com.
Du kan kansellere både det opprinnelige tilbudet og den inspiserte verdivurderingen. Hvis du ønsker å kansellere transaksjonen på et annet tidpunkt, kan du kontakte kundeveilederene våre på e-postadressen: AppletradeinforBusiness.NO@Likewize.com.
Vi kunne dessverre ikke gjennomføre tilbudet ettersom bestillingen ikke kvalifiserte til Apple Renew for bedrifter og/eller fordi vi ikke kunne opprette en konto for deg. Enhetene returneres innen fem til syv virkedager. Hvis du ønsker ytterligere hjelp eller informasjon, ta kontakt med kundeveilederene våre på e-postadressen: AppletradeinforBusiness.NO@Likewize.com.
Likewize tar datasikkerhet svært alvorlig. All informasjon hentes inn på en sikker måte og behandles i samsvar med våre retningslinjer for personvern, vilkår og betingelser. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du lese våre retningslinjer for personvern og bruksvilkår.
All data slettes fra alle enheter. De inspiseres nøye av en tekniker, som leverer en tilstandsrapport for enheten. Når transaksjonen er gjennomført, blir enhetene som er i god stand gjenbrukt. Hvis en enhet ikke er i god nok stand til å gjenbrukes, blir den gjenvunnet på en miljøvennlig måte.
Likewize har forpliktet seg til å overholde WEEE-direktivet, som er Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU av 4. juli 2012 om avfall fra elektrisk og elektronisk avfall (WEEE – Waste Electrical and Electronique Equipement). Så langt det er mulig vil Likewize sikre gjenbruk av enheter. Hvis det ikke er mulig, gjenvinnes enhetene på en miljøvennlig måte.
Hvis du ønsker ytterligere hjelp eller informasjon, ta kontakt med kundeveilederene våre på e-postadressen: AppletradeinforBusiness.NO@Likewize.com
Inspeksjonen starter vanligvis innen 24 timer etter at enhetene leveres til Likewize. Hvor lang tid inspeksjonen tar, avhenger av hvor mange enheter som byttes inn. Du informeres så snart inspeksjonen er gjennomført.
Alle enheter returneres innen fem til syv virkedager etter at en forespørsel om retur er registrert. Alle bestillinger pakkes på en trygg måte før de returneres. Hvis du har ønsker om spesialleveranse, ta kontakt med kundeveilederene våre på e-postadressen: AppletradeinforBusiness.NO@Likewize.com.
Likewize returnerer bare enheter til adressen de ble sendt fra eller hentet på.
For ytterligere hjelp eller informasjon, ta kontakt med kundeveilederene våre på e-postadressen: AppletradeinforBusiness.NO@Likewize.com
Likewize sender deg dokumentasjon for sletting av data. For ytterligere hjelp eller informasjon, ta kontakt med kundeveilederene våre på e-postadressen: AppletradeinforBusiness.NO@Likewize.com.
Nei, men ifølge vilkårene våre må du anerkjenne at du er den faktiske eieren av enheten og har rett til å selge den.
  Komponent
  Kvalifisert
  Ikke kvalifisert
  Strøm
 • Enheten kan slås på og holde på ladingen
 • Hard tilbakestilling kan utføres for å bekrefte at enheten slår seg av og på
 • Strømtilkoblingsporten er ikke vesentlig skadet
 • Enheten kan IKKE slås på eller holder IKKE på ladingen
 • Hard tilbakestilling kan ikke utføres for å bekrefte at enheten slår seg av og på
 • Strømtilkoblingsporten er vesentlig skadet, for eksempel som følge av korrosjon
  Skjerm
 • Skjermen har bare små skraper
 • Skjermkanten har bare seks skraper eller mindre
 • Skjermen har ingen sprekker eller brudd
 • Skyv for å låse opp-linjen fungerer og kan låse opp enheten uten problemer
 • Enhetens skjerm har store skraper
 • Skjermkantene har syv eller flere mindre skraper eller én eller flere store skraper
 • Skjermen har én eller flere sprekker eller brudd
 • Skyv for å låse opp-linjen fungerer ikke sikkelig og låser ikke opp enheten uten problemer
 • Skjermen viser tegn på misfarging
  Kabinett
 • Enhetens kabinett har bare små skraper etter normal slitasje
 • Det er ingen sprekker eller brudd i kabinettet
 • Kabinettet har vesentlige tegn på skade utover normal slitasje
 • Det er sprekker eller brudd på kabinettet
  Taster/knapper
 • Enhetene har alle knapper, og de fungerer korrekt
 • Av/på-knappen på enheten setter enheten i hvilemodus
 • Hjem-knappen tar deg til Hjem-skjermbildet
 • Enheten mangler knapper eller har knapper som ikke virker riktig
 • Av/på-knappen setter IKKE enheten i hvilemodus
 • Hjem-knappen tar deg IKKE til Hjem-skjermbildet
  Skade forårsaket av væske
 • Enheten har ikke tegn på rust eller korrosjon i hodetelefonuttaket, SIM-kortplassen eller ladeporten
 • Det er ingen synlige tegn på væske bak skjermen
 • Enheten har tegn på rust eller korrosjon i hodetelefonuttaket, SIM-kortplassen eller ladeporten
 • Det er synlige tegn på væske bak skjermen

*Merk at Likewize IKKE aksepterer enheter med forfalskede deler eller deler fra tredjeparter. Likewize aksepterer IKKE enheter med uautoriserte endringer

*Påse at Finn enheten-funksjonen ikke er låst før innbyttet. Hvis Finn enheten-funksjonen ikke deaktiveres før innbyttet, kan det føre til at enhetene returneres